Forbrukslån Kalkulator

En kalkulator som regner ut hvor mye et forbrukslån koster. Den viser årlig kostnad, samt total kostnad over lånets låneperiode.


Forbrukslån Kalkulator i Bruk

Kalkulatoren er satt opp med tanke på å regne utgifter på et forbrukslån. Den viser hvor mye du må betale hver måned, samt total kostnad på lånet. Kalkulatoren tar ikke høyde for termingebyr. Dette kan du legge til selv, evt bruke effektiv rente for å få med de totale kostnadene. Nedbetalingsplan vises i egen tabell.

Bruker du effektiv rente istedenfor nominell, vil måneds beløpet være noe høyere enn du må betale, men total kostnaden for lånet vil være reell.

Kalkulatoren er laget med det formål å enkelt vise kostnadene for et forbrukslån. Det er de totale kostnadene som er i fokus, da det gjør det enkelt å sammenligne forskjellige forbrukslån.

 

Hva er et forbrukslån?

Et forbrukslån er et lån med kort nedbetalingstid og i de fleste tilfeller uten krav til garanti. Det vil si at du normalt kan ta opp et forbrukslån, uten å måtte sette f.eks pant i huset.

Det er nettopp dette som gjør forbrukslån dyrere enn andre lån. Du må betale en høyere rentesats siden du ikke stiller noen form for garanti. Selskapet som låner deg pengene, tar en høyere risiko, da er det å forvente at utlåner tar seg godt betalt.

Det er ikke bare renten alene som er skyld i høye kostnader ved et forbrukslån. På grunn av ofte lavt lånebeløp, vil et termingebyr ha en stor prosentandel av lånesummen. Det resulterer i høy effektiv rente.

diamant,forbrukslån

Det koster å være på topp!

 

Forbrukslån eller Kreditt?

Likheten ligger vel egentlig i høy rente. Begge er kostbare, igjen pga høy effektiv rente. Du trenger normalt ikke stille med garanti/pant ved oppretting av kreditt.

Fordelen med et forbrukslån i motsetning til kreditt, du har en avtalt nedbetalings periode. Har du kontokreditt eller kredittkort, kan du velge å bare betale renter. Har du tatt opp et forbrukslån, må du betale avdrag i samsvar med avtalt nedbetalingstid.

Dette er også en faktor når du skal velge det beste forbrukslånet, du får mindre fleksibilitet. Du må tenke på at du betaler avdrag i tillegg til renteutgiftene. Det er positivt med tanke på at du til slutt har betalt ned lånet, men det er mindre fleksibelt enn kreditt.

Forbrukslån er ikke noe som blir varmt anbefalt av eksperter, men det er forståelig at de fleste har behov for litt ekstra kapital en eller annen gang i livet. Velg et forbrukslån som gir deg litt fleksibilitet med tanke på at du har litt å gå på når det gjelder innbetaling. Med et menes at utgiftene er såpass lave at du har mulighet for å betale ned litt ekstra om du har noe til overs, eller kan klare deg i en periode hvor du har mindre å rutte med.

 

Redusere Kostnadene

Du kan redusere kostnadene ved å betale inn litt ekstra hver måned. Det er forståelig at det kan være utfordrende å betale ekstra på et lån, det er som regel mye annet å bruke pengene på, men du vil spare mange penger ved å betale ned ekstra på lånet.

Legg en plan på hvor mye ekstra du vil betale ned hver måned. En god anbefaling kan være å alltid betale ned slik at restlån havner på hele 5000,-. Som eksempel, hvis forbrukslånet er på 120 000,-, og månedlig avdrag er 3 200,-, kan du betale ned 1 800,- ekstra for å få restbeløp til å bli 115 000,-. Gjør du dette hver måned, vil du ha spart veldig mye penger når lånet er innfridd.

Forbrukslån er ofte en kilde til betalingsproblemer. Det er enkelt å skylde på statusjaget, men det skyldes vel i bunn og grunn den enkeltes evne til å vurdere egen betalingsevne

Regjeringen har satt inn nye regler for å få bukt med betalingsproblemene som oppstår ved slike typer lån.