LåneKalkulator

En lånekalkulator som kan brukes til å regne utgifter på alle typer lån. Alt fra forbrukslån til boliglån.


Hvordan Virker Lånekalkulatoren?

Du legger inn de lånebetingelsene som passer inn i skjema, så regner kalkulatoren ut hvor mye du må betale i månedlige utgifter, samt total kostnad på lånet. Denne lånekalkulatoren kan benyttes for alle typer lån!

Tabellen viser detaljert nedbetalingsplan for hvor mye du betaler hvert år, samt restbeløpet. Bruk den til å se utviklingen av lånet ditt over tid.

Dette er også en boliglånskalkulator, da den inkluderer de utgiftene som normalt tilkommer ved et boliglån. Den kan brukes til å sammenligne boliglån.

 

Hvilke Svar Kan Du få av en Lånekalkulator?

Du får svar på hvor mye du må betale i månedlige renteutgifter. Samtidig er dette en lånekalkulator som gir svar på effektiv rente, total lånekostnad og total rentekostnad i lånets løpetid.

Ved å bruke en lånekalkulator, kan du sammenligne lån for å få informasjonen du trenger til å velge det beste lånet.

Lånekalkulatoren på denne siden, gir mulighet for å legge inn periode med avdragsfrihet. Rentebeløpet du må betale ved avdragsfrihet, vises under "utgifter avdragsfritt". Den totale summen du må betale etter den avdragsfrie perioden vil naturlig nok bli høyere, samtidig vil den totale kostnaden av lånet bli høyere.

 

Har Du Kontroll på Låneutgiftene Dine?

En lånekalkulator er et effektivt hjelpemiddel til å vurdere hva du tåler av renteøkning. Legg inn forskjellige rentesatser i lånekalkulatoren, så vil du få en god pekepinn på hva lånet vil koste med den aktuelle renten. Renten er forventet å stige etterhvert, så det kan være en god regel å sjekke hvor mye låne kostnadene vil stige ved forskjellige rentenivå.

Regjeringen har fastsatt en ny boliglåns forskrift, hvor det blant annet settes krav til at du som lånetaker skal kunne håndtere en renteøkning på 5%. En lånekalkulator vil kunne gi deg svar på hvor mye lånet ditt vil øke ved en 5% renteøkning. Bruk den for å selv vurdere om dette passer for deg!

Lånekalkulator. Regn ut hvor mye boliglånet koster

En lånekalkulator kan hjelpe deg med å se hvor store utgifter du får i forbindelse med lånet.

Bruk som Boliglånskalkulator

Denne lånekalkulatoren kan brukes som en kalkulator for boliglån. På rentekalulator.com finner du kalkulatorer som dekker de fleste behov, er du interessert i å finne ut hvor mye et forbrukslån koster, kan du bruke forbrukslånskalkulatoren. Kalkulatoren på denne siden er en lånekalkulator som er mer avansert, den kan selvfølgelig fortsatt beregne et forbrukslån også, men detaljene er mer rettet mot boliglån.

Det som kan være interessant, er å se på hvilken betydning avdragsfrihet har for lånet og totalt beløp du må betale. Bruk kalkulaatoren til å eksperimentere med hvor mye boliglånet ditt påvirkes av forskjellig avdragsfrihet.

Valget har vært å lage en enkel lånekalkulator som viser de faktiske utgiftene for et lån, fortrinnsvis boliglån. Det er derfor ikke gitt valg mellom serielån og annuitetslån. Dette ville krevd mer av kalkulatoren, samt at den ville blitt mindre anvendelig for andre typer lån.

Det er fokusert på å lage en brukervennlig lånekalkulator. Har du behov for mer detaljert kostnadsoversikt, bør du kontakte banken din. De vil kunne gi deg eksakt svar på alle utgifter.