Rentekalkulator

En enkel men effektiv rentekalkulator. Viser hvor mye rente du må betale hver måned ut fra et gitt lånebeløp.


Rente er Ekstrautgiftene på Lånet Ditt.

Selve lånebeløpet er et fast beløp, det er rentene som utgjør kostnadene ved et lån. Ved å redusere renteutgiftene, kan du spare mye penger.

Hvor høy rentesats du får på ditt lån, avhenger av forskjellige faktorer. Alt fra størrelse på lån til betalingsevne og sikkerhet. Uansett kan det være greit å ha en formening på hvor høye kostnadene blir hver måned.

Nå er det sånn at renten avgjøres ut fra størrelse på lån. Har du et boliglån, betaler du normalt også avdrag på dette lånet. Avdrag vil senke lånesummen og redusere selve rentebeløpet. Denne rentekalkulatoren tar utgangspunkt i et fast lånebeløp og vil derfor vise renteutgiftene uten avdrag.

 

Bruk Nominell eller Effektiv Rente

Taster du inn nominell rente i kalkulatoren, regner den ut det rentebeløpet du må betale. Bruker du effektiv rente, vil beløpet bli høyere, da effektiv rente også tar høyde for termingebyr og andre gebyr du har i forbindelse med lån.

For selve utregningen av renteutgift, er det best å bruke nominell rente. Termingebyret er fast og er i utgangspunktet ikke et rentegebyr.

Rentekalulator

En rentekalkulator gir svar på hvor mye rente du må betale hver måned.

En Rentekalkulator for Rammelån eller Fleksilån

Fleksilån og rammelån er i utgangspunktet det samme. Du låner en sum penger, men velger selv hvor mye du ønsker å betale i avdrag hver måned. Det fungerer på samme måte som ved et kredittkort.

Fleksilån kan gis opptil 65% av boligens verdi. Det vil si, har du en bolig som er verdt 5 millioner, kan du få et ramme-/ fleksilån på 3,25 mill med boligen som garanti. Med et fleksilån bestemmer du selv uttak og avdrag.

Fordelen med et fleksilån ligger vel allerede bakt inn i navnet. Du kan når som helst ta ut penger, gitt at du har mindre lån enn grensen. Det er strengt tatt bare et "finere" ord for kontokreditt, med huset i pant.

 

Bruk Rentekalkulatoren til å Se Hvor Stor Renteutgift Du kan Håndtere

Uansett om det er boliglån eller et kredittkort du ønsker å regne renteutgifter på, får du svar fra denne kalkulatoren. Som nevnt tar dene ikke høyde for evt nedbetaling. Ønsker du en mer detaljert fremstilling av boliglån, kan du bruke boliglånskalkulatoren.

Denne kalkulatoren viser kun hvor mye rente du må betale fra oppgitt beløp. For kreditt eller fleksilån vil den vise de faktiske rentene du må betale hver måned. Avdrag velger du selv i de tilfellene, så da må du evt endre sum i kalkulatoren selv.

Det kan være fristende å bruke en rentekalkulator til å se hvor mye rente du får på penger spart i f.eks en bank. Det stemmer forsåvidt. Men du finner en egen sparekalulator på rentekalkulator.com som regner ut effekt av rente over tid.

Husk at det er rentene som er den faktiske ekstrautgiften på et lån. Ved å betale ned ekstra på lånet, vil du også senke utgiftene til rente. Prøv nedbetalingskalkulatoren for å se hvor stor påvirkning det har å betale ned litt ekstra hver måned.