Sparekalkulator

En Sparekalkulator som viser hvordan et fast sparebeløp hver måned utvikler seg over tid.


Hva kan Du Bruke en Sparekalkulator til?

Det ligger vel egentlig forklart i navnet. En sparekalkulator regner ut hvor mye du sparer over en gitt periode. Denne kalkulatoren regner med månedlig sparing.

Legg inn det beløpet du ønsker å spare hver måned, samt hvor mange år du ønsker å spare. En sparekalkulatore vil regne ut hvor mye penger du har etter endt spareperiode ut fra renten du velger.

 

Det er Rentene Du Tjener Penger på.

Selve sparebeløpet er fast, det vil være det samme om du legger pengene i madrassen. Renten du får på sparingen er det som gir ekstra gevinst.

Det kan være interessant å bruke sparekalkulatoren til å se hvordan renten utvikler seg. Har du 7% rente på sparekontoen din, vil du etter bare 11 år, ha mer i årlig rente enn det du faktisk sparer selv. Avkastningen på rente er eksponensiell, det vil si den øker med størrelsen av beløpet du har på konto, det totale beløpet, ikke bare det du sparer.

Uansett rente, vil en sparekalkulator gi deg svar på hvor mye du sitter igjen med til slutt. Det sier seg likevel selv at du får mest ut av høy rente.

 

Skatt på Sparepenger.

Sparer du i bank, betaler du i utgangspunktet ikke skatt av renteinntektene på sparingen. Men, er det sånn at du er oppsatt med formue, vil det totale beløpet av sparingen din også telle med i formuesgrunnlaget.

Mange sparer i aksjer eller aksjefond. I de tilfellene er det andre regler enn for bank, men det er fortsatt sånn at den totale summen du har spart regnes med i et evt formuesgrunnlag.

En sparekalkulator kan du også bruke til å regne avkastning på aksjefond. De fleste aksjefond, "skryter" av en gjennomsnittlig avkastning de siste antall år. Avkastning på et fond er som rente å regne, sett avkastningen inn i sparekalkulatoren, så får du en formening om hva du kan forvente å spare.

 

En Sparekalkulator kan gi et Godt Bilde av Hvor mye Du Betaler i Lån.

Det står godt, men skremmende er kanskje et bedre ord. Sett inn den summen du betaler i rente hver måned, sammen med renten på lånet ditt. Summen du får, etter å ha satt inn nedbetalingstid der hvor du i kalkulatoren setter inn spareperiode, vil nok skremme deg litt. Speseilt gjelder dette om du har forbrukslån.

Det du vil få svar på, er hvor mye du kunne spart om du heller satt inn pengene på lånet. Dette forutsetter selvsagt at du har lån.

Det er mange som absolutt skal ha deg til å spare. Det er vel og bra, du vil gjerne ha en del å rutte med når du blir eldre. Men, bruk en nedbetalingkalkulator til å se hvor mye du sparer ved å betale ned ekstra på lånet. Du vil kanskje finne ut at det kan være lurt å betale litt ekstra på lån, før du starter sparing.

En sparekalkulator regner ut hvor mye man sparer over tid

En sparekalkulator regner ut hvor mye du sparer over tid.

Bruk de Beste Sparemetodene.

En sparekalkulator, tar f.eks ikke høyde for redusert skatt i forbindelse med sparing på BSU. Den tar heller ikke høyde for IPS eller andre fordeler du måtte ha som gir ekstra sparing i form av redusert skatt.

Bruk den beste løsningen for deg, har du mulighet for å spare i BSU, er det en veldig god løsning. Har du ikke mulighet, bør du uansett gjøre et forsøk på å finne den beste renten. Legg tallene inn i en sparekalkulator, så finner du fort ut at det er mye penger å spare på å velge den beste renten.